ЗДО, Павлівка
Калинівський район, Вінницька область

Річний звіт про діяльність закладу

ЗВІТ

директора ЗДО с.Павлівки

Гунько Олени Василівни

перед трудовим колективом та батьківською громадськістю за 2017-2018 н.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.06.2018р.

 

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі “Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно - технічних навчальних закладів перед колективом та громадськістю".

 

МЕТА:

 

ПОДАЛЬШЕ УТВЕРДЖЕННЯ ВІДКРИТОЇ І ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ, ПОЄДНАННЯ ДЕРЖАВНОГО І ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ПРОЗОРІСТЮ ПРИЙНЯТТЯ Й ВИКОНАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ, ЗАПРОВАДЖЕННЯ КОЛЕГІАЛЬНОЇ ЕТИКИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДИРЕКТОРА.

 

ЗАВДАННЯ ЗВІТУВАННЯ:

 

1. ЗАБЕЗПЕЧИТИ ПРОЗОРІСТЬ, ВІДКРИТІСТЬ І ДЕМОКРАТИЧНІСТЬ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ.

 

2. СТИМУЛЮВАТИ  ВПЛИВ  ГРОМАДСЬКОСТІ  НА  ПРИЙНЯТТЯ ТА ВИКОНАННЯ  КЕРІВНИКОМ  ВІДПОВІДНИХ  РІШЕНЬ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ  НАВЧАЛЬНИМ  ЗАКЛАДОМ

 

Порядок денний:

 

1. Звіт директора.

2. Обговорення звіту (виступи батьків, членів колективу та громадськості).

 

Освітній рівень педагогів:

 

Вища – 5

Середня спеціальна -2

 

Кваліфікаційний рівень педагогів:

 

1 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»

1 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»

3 - кваліфікаційну категорію  «спеціаліст другої категорії»

2 – кваліфікаційну категорію  «спеціаліст»

 

 

 

 

Дошкільний навчальний заклад Павлівської сільської ради розташований за адресою: с.Павлівка, вул.Миру, 213, розрахований на 2 групи – 35 дітей.

 

На даний час у закладі функціонує 3 групи: 1 група раннього віку-31дитина, 2 групи дошкільного віку- 63 дитини , його відвідує  94 дитини.

 

Заклад працює за 5-денним режимом роботи..

 

Чергова ранкова група з 7.30 до 8.00.

 

Вечірня група з 17.00 до 18.00

 

В ДНЗ  працюють 17 співробітників, 7 з яких – педагоги, 10 – обслуговуючий персонал.

 

Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

 

- Конституції України

- Закону України « Про освіту»

- Закону України “Про дошкільну освіту”

- Базового компоненту дошкільної освіти в Україні

- Закону України “Про охорону праці”

- Закону України “Про відпустки”

-Положенням про дошкільний навчальний заклад України

- Кодексу “Про працю”

- програми розвитку дитини дошкільного віку «Дитина»

 

А також, відповідно власного Статуту та річного плану роботи закладу дошкільної освіти.

 

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

 

Головною метою роботи  є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.

 

 

 

Робота педагогічного колективу щодо виконання вимог програми

 і завдань річного плану

 

Виконання вимог освітніх програм. З метою реалізації Закону України «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, Типового положення про дошкільний навчальний заклад впродовж 2017-2018 н. р. в закладі проводилась освітня робота  спрямована на забезпечення рівного доступу до якісної освіти кожній дитині дошкільного віку.

Зміст освітнього процесу в закладі визначається Базовим компонентом дошкільної освіти, Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Дитина», методичними аспектами реалізації програми розвитку дитини дошкільного віку, а також в практиці роботи закладу використовуються адаптовані програми, навчальні посібники, рекомендовані МОН України.

Впродовж 2017-2018 навчального року робота колективу закладу була спрямована на створення освітнього середовища, яке сприятиме формуванню та реалізації лідерських якостей в усіх учасників освітнього процесу.

Перспективне та календарне планування освітнього процесу включає різноманітні форми сучасної організації життєдіяльності дошкільників. Дидактичний та ігровий матеріал, який використовуються в закладі відповідає принципам актуальності, науковості, перспективності, доцільності, системності, послідовності. Освітній процес супроводжується методичними рекомендаціями, які надаються учасникам освітнього процесу за запитом та за потребою.

Майже усі педагоги закладу приділяють належну увагу формам організації дітей під час проведення навчальних та ігрових занять, здійснюють освітній процес на основі забезпечення умов для повноцінного, різнобічного, пізнавального виховання і розвитку дітей дошкільного віку.

Розділ плану роботи щодо проведення свят та розваг був виконаний у повному об’ємі.

Особлива увага приділяється посиленню мотивації для самоосвіти та підвищення рівня кваліфікації педагогічних працівників, постійному зростанню їхнього професіоналізму. Як наслідок, у 2017-2018 навчальному році педагоги Білевич Л.А., Довгополюк Г.В., Мельник А.А. пройшли курси підвищення кваліфікації при  комунальному закладі «Вінницька академія неперервної освіти». Вихователі Антоненко В.Ю., Довгополюк Г.В. та Вільгота І.В. пройшли чергову атестацію, за результатами якої педагоги Антоненко В.Ю. та Довгополюк Г.В. отримали кваліфікацію «спеціаліст ІІ категорії».

Отже, рівень та ефективність освітньої роботи в закладі є задовільним.

Виконання завдань річного плану. Впродовж 2017-2018 н.р. педагогічний колектив закладу працював над наступними завданнями:

  1.      Підвищення рівня пізнавальної активності дошкільників шляхом впровадження в освітній процес інноваційних педагогічних технологій.
  2. Удосконалення системи фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі.
  3. Патріотичне виховання в контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку.
  4. Організація сучасного освітнього середовища , сприятливого для формування гармонійно розвиненої особистості.

    

На виконання даних завдань була спланована робота, метою якої є сприяння системним змінам, що пов'язані із поліпшенням якості та результативності освітньої роботи з дітьми в дошкільному навчальному закладі.

У наступному навчальному році наш педагогічний колектив налаштований і надалі поглиблено працювати над цими річними завданнями.

           В зв’язку з процесами модернізації дошкільної освіти великої уваги набуває створення сприятливих умов для розвитку дитини. Цьому сприяє впровадження інноваційних освітніх технологій у освітній процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичним підписним виданням, сучасним дидактичним матеріалом. На початок 2017-2018 навчального року було придбано методичні посібники , дидактичні ігри, іграшки .

         Працюючи над виконанням річних завдань, педагогічний колектив систематично використовував у роботі інтерактивні форми співпраці з дітьми та батьками, впроваджував у практику методику Л.М.Шульги, елементи системи М.Монтессорі, методику К.Орфа, Л.Калуської, М.Єфименка.

        Належна увага приділялась завданню розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку засобами образотворчої діяльності та формуванню здоров’язберігаючої і мовленнєвої компетентності.

                                     

  В ЗДО працювало впродовж року 4 гуртки за різними напрямками.

 

 

№ з/п

Назва гуртка

Група

Керівник

1

Віконечко у природу

старша

Майнгард С.О.

2

Веселі дзвіночки

старша

Мельник А.А.

3

Острів здоров’я в океані дитинства

середня

Білевич Л.А.

4

Чарівні бісеринки

старша

Антоненко В.Ю.

 

Проаналізувавши організацію роботи щодо виконання річних завдань, визначаємо, що педагоги закладу працюють відповідально, мають досить високий рівень персональної відповідальності за результати та процес організації роботи з дітьми. В нашому закладі кожен працівник на своєму конкретному робочому місці намагається добросовісно виконувати свої обов’язки  та  досягає певних позитивних результатів.

            Але, разом з тим, враховуючи те, що сучасний заклад дошкільної освіти має бути динамічним та позитивним простором, наша основна мета – оптимізація розвивального потенціалу дітей. Широке впровадження інформаційних технологій дозволяє забезпечити перехід на новий рівень аналізу, оцінки, контролю за якістю діяльності як вихованців, так і педагогів. У наступному навчальному році свою роботу спрямовуємо на вирішення завдання «Створення комплексного методичного процесу в освітньому закладі з розширенням використання можливостей інформаційних комп’ютерних технологій».

 

Вжиті директором заходи щодо охоплення навчанням

дітей 5-річного віку.

 

        Робота з дітьми, що неохоплені дошкільною освітою носила систематичний характер. Проведено обстеження територіальної громади на наявність дітей дошкільного віку.

       Загальна кількість дітей дошкільного віку від народження до шести років у 2017 році становила 253 дитини.

       Із них виховується в ЗДО 94 дитини, а 24 дошкільнят в інших освітніх закладах, решта – 135 дітей вдома.

      Дітей 5-річного віку— 42, з них відвідували дошкільні заклади 40.

       Соціально-педагогічний патронат сімей, які мають дітей 5-6 річного віку, котрі не відвідують дошкільний заклад розпочалася з анкетування сімей, роз’яснення нормативних документів та ознайомлення з роботою закладу щодо охоплення дітей дошкільною освітою, складено план роботи з дітьми та батьками. Батьків ознайомлено з режимом роботи педагогів – спеціалістів, надані консультації за потребою, з дітьми проводилася робота відповідно до складених планів протягом 2017-2018 навчального року.

 

Вжиті заходи щодо забезпечення  кваліфікованими

педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки

 

       В дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки.

      Анкетування, тестування. В наявності перспективний план проходження курсів підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників на 5 років. Розстановка педагогічних кадрів відбувається із врахуванням стажу та досвіду роботи.

 

Соціальний захист, збереження та зміцнення

здоров'я вихованців та працівників

 

         В Колективному договорі між адміністрацією та профспілковим комітетом є перелік посад працівників ЗДО з ненормованим робочим днем, яким надається додаткова відпустка до 7 календарних днів. Встановлюється оптимальний режим роботи для жінок, що мають 2-х і більше дітей віком до 15 років та для тих, хто поєднує роботу з навчанням.

         В Правилах внутрішнього трудового розпорядку є окремий розділ «Заохочення за успіхи у роботі», в якому визначені умови заохочення педагогічних працівників за сумлінне виконання посадових обов’язків та бездоганну працю (грошові премії та моральне заохочення).

          В закладі ведеться робота щодо безпеки життєдіяльності працівників.

· Наказ «Про організацію роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності ДНЗ» на 2018 рік від 03.01.2018 № 10

· Наказ «Про організацію профілактичної роботи щодо попередження травматизму і зниження захворюваності серед учасників навчально-виховного процесу» від 03.01.2018 № 13

· Наказ «Про створення комісії з питань охорони праці» від 03.01.2018 №18

· Наказ «Про організацію роботи при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій у Павлівському ДНЗ» від 13.01.2018 № 20 В наявності інструкція з безпеки діяльності працівників ДНЗ під час навчально-виховного процесу ( всі працівники ознайомлені з нею під особистий підпис)

- Наказ «Про призначення відповідальних осіб за ведення ЦЗ у ДНЗ» від 13.01.2018 № 21

          В наявності всі Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці, які ведуться своєчасно. Це питання знаходиться на постійному контролі і заслуховується на нарадах при завідувачі, виробничих нарадах та батьківських зборах та конференціях.

 

Зміцненню здоров’я вихованців в закладі приділяється велика увага:

 

- проводяться сучасні заняття з фізичної культури;

- один раз на місяць спортивні свята та змагання;

- проводиться щоденне загартування дітей;

- гімнастика пробудження;

- фізкультхвилинки та фізкультпаузи .

 

            Традиційно з 1 червня по 31 серпня заклад переведено на літньо-оздоровчий режим роботи, харчування дітей збільшено, з метою вітамінізації та оздоровлення.

 

Аналіз харчування дітей за 2017-2018 н.р.

 

     Робота з організації харчування дітей ДНЗ  здійснюється згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом МОН України від 17.04.2006 № 298\227.

     Усі продукти харчування, що надходять до ДНЗ відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи.

     Одним із важливих моментів контролю за якістю харчування дітей в ЗДО є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється медсестрою в «Журналі обліку виконання натуральних норм харчування». На основі даних цього журналу кожні 10 днів проводиться аналіз, а в разі потреби - корекція харчування.

      Якість ведення документації на харчоблоці та в коморі обумовлена відсутністю зауважень контролюючих органів.

      Старша медична сестра Пікіна О.Ю. веде документацію щодо харчування дітей, разом з директором та кухарем складає перспективне меню, меню-розкладку, здійснює контроль за харчуванням дітей, проводить санітарно-просвітницьку роботу серед батьків, контролює дотримання технології приготування їжі, вихід і якість готових страв, санітарний стан харчоблоку, дотримання правил особистої гігієни персоналом, робить відмітки в журналі здоров’я працівників харчоблоку, контролює своєчасність проходження медоглядів працівниками закладу.

 

Рівень виконання натуральних норм харчування по окремих продуктах показано в таблиці

 

           Найменування продукту                                                      %

Вікова група ( років )

Від 1 до 3

Від 3 до 6 (7)

Хліб житній

20         20

40         40

Хліб пшеничний

55         55

80         80

Борошно пшеничне

15         15

25          25

Крохмаль                                        -

 3              -

            4            -

Крупи, бобові, макаронні вироби

30           31

45         45

Картопля

130        150

190         198

Овочі різні

180        160

230         220

Фрукти свіжі, цитрусові

45          45

100         100

Соки

50         25

70          35

Фрукти сушені

10         10

10         10

Кондитерські вироби

5             5

15            15

Цукор

35            30

45           42

Мед, медопродукти

1               1

2            1

Масло вершкове

12            9

21          18

Олія

6               6

9            9

Сало

1             -

2                 -

Яйця, штук

¼            ¼

½           1/2

Молоко, кисломолочні продукти

350           290

400           320

Сир кисломолочний

35             30

  1.            38 

Сир твердий

3               1

5             2

Сметана

5               5

10            10

М’ясо, м’ясопродукти

60            41

100          73

Риба, рибопродукти

20             17

45         35

Кава злакова, цикорій

1                1

4            4

Какао

1                1

2          2

Чай

0,2             0,2

0,2           0,2

Сіль, Сіль йодована

2                2

5           5

Дріжджі

1                 1

1            1

Лавровий лист

0,05           0,05

0,1          0,1

Сухарі панірувальні

2                2

2             2

Томатна паста

2                2

2              2        

Ванільний цукор

0,1            0,1

0,1          0,1

Кислота лимонна

0,1            0,1

0,1          0,1

Хімічний склад

 

 

Білки

46,6

68,1

У тому числі тваринні

29,1

48,4

Жири

45,6

71,7

У тому числі рослинні

8,4

12,7

Вуглеводи

167,6

239,2

Енергоцінність, ккал

1267,2

1874,8

 

 

     Грошові норми харчування в групах з 10,5- годинним перебуванням дітей дотримуються в межах  29 грн. в день – дошкільний вік, 22  грн – ясельний вік. Батьки сплачують за харчування дітей 60% від вартості харчування за день.

 

      Робота з організації харчування дошкільників в ЗДО  ведеться на достатньому рівні.

 

Подальші напрямки роботи:

 

· Постійна інформація батьків про стан харчування дітей в ЗДО

· Консультації для батьків щодо раціонального харчування дітей

· Співпраця з батьками з питань покращення харчування дітей.

 

Дотримання вимог охорони дитинства,техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.

 

        Згідно Закону України  «Про освіту»,  дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей. Дана робота ведеться в таких напрямках:

 

· Створення безпечних умов для перебування дітей..

· Організація догляду за дітьми.

· Робота з колективом по ОП, ПБ, БЖД.

· Навчально-виховна робота з дітьми з питань БЖД

· Робота з батьками.

 

      Кожен робітник ЗДО проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках. Про що свідчить відсутність випадків травмування дошкільників під час перебування в дошкільному закладі на протязі 3 років. Вчасно відбувається усунення несправності устаткування, ремонт меблів та іншого обладнання.

      Організація догляду за дітьми відбувається під постійним контролем адміністрації та медичного персоналу. Систематично видаються необхідні накази, проходять інструктажі, анкетування, тестування педагогів на знання правил ТБ, ПП, БЖД. Це питання заслуховується на нарадах при завідувачі, педрадах, батьківських зборах, тощо.

       Для проведення якісної роботи з дітьми по БЖД методичний кабінет забезпечений наочним матеріалом: "Основи здоров'я" , "Виконуй правила пожежної безпеки" , "На вулицях міста" , "Я в біду не попаду". В групах створені куточки по БЖД, підібрані дидактичні та сюжетно-рольові ігри для актуалізації знань дітей.  Два рази на рік в дошкільному закладі проводяться тренування евакуації дітей на випадок пожежі під час проведення Тижня безпеки.

 

Надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, дітям позбавлених батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей, дітям з багатодітних сімей, дітям учасників бойових дій.

 

       Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні 2017 року було проведено соціальне опитування сімей. Розроблені відповідні напрямки роботи з дітьми із багатодітних сімей, неповних сімей, сімей, діти яких потребують соціальної опіки, сім’ями, в яких є учасники бойових дій. З батьками та членами родин проведена роз’яснювальна робота щодо права користування пільгами, проведене матеріально-побутове обстеження сімей дітей пільгового контингенту.

 

     В ЗДО кількість дітей з багатодітних сімей -  6, малозабезпечених – 3, учасників бойових дій – 5 дітей та 1 дитина, що знаходиться під опікою.

 

     Для категорії цих дітей організовано пільгове харчування у розмірі 50% та 100% відповідно.

 

 

Директор                                  О.В.Гунько

Логін: *

Пароль: *